Aerobie - latające obiekty typu frisbee

Polityka Prywatności serwisu 'Aerobie - latające obiekty'


Ogólne

Czytając, przeglądając czy używając serwis internetowy www.aerobie.com.pl akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie http://www.aerobie.com.pl/centrum/informacje/pp.html.

Jako właściciel 'Aerobie - latające obiekty' zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób 'Aerobie - latające obiekty' obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedaję i nie udostępniam osobom trzecim danych presonalnych czy adresowych klientów/ użytkowników 'Aerobie - latające obiekty'.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityka Prywatności, proszę nie korzystać z serwisu www.aerobie.com.pl.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z www.aerobie.com.pl użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane, o które należy podać to w większości przypadków imię, nazwisko i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień dane obejmują niezbędne informacje, potrzebne do zrealizowania zamówienia.

Niepodanie wymaganych danych spowoduje brak realiazacji usługi, której dotyczyły.

Klub miłosników latających obiektów Aerobie

Zapisanie się do Klubu wymaga podania imienia, nazwiska i adresu e-mail. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane charakteryzują członka listy miłosników latających obiektów Aerobie. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi informacje z Centrum 'Aerobie - latające obiekty'. Imię pozwala mi zwracać się do czytelników po imieniu. Nazwisko jest niezbędne, aby uniknąć podwójnych wpisów tych samych osób.

Zamówienia ze sklepu internetowego

Formularz zamówienia wymaga podania danych adresowych niezbędnych do przesłania przesyłki oraz adresu e-mail i telefonu w celu potwierdzenia zamówienia i informowaniu zamawiającego o statusie zamówienia.

Niezapowiedziane Wiadomości

Zastrzegam sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskam dzięki działalności związanej z 'Aerobie - latające obiekty'. Pod tym określeniem rozumiem informacje odnoszące się bezpośrednio do 'Aerobie - latające obiekty' (np. zmiany, wewnętrzne promocje) oraz niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).

Rezygnacja z usług

W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania informacji z Centrum 'Aerobie - latające obiekty'. Informacja o tym i o sposobie rezygnacji jest dołączana do każdego wysłanego listu e-mail.

Z poważaniem

Sebastian Załęcki